×
Home Current Archive Editorial board
News Contact
Prikaz knjige - Book prewiev

OBRAZOVANjE, NAUKA I PROIZVODNjA HRANE

By
Branko Škundurić
Branko Škundurić

Tehnološki fakultet u Banja Luci, Banja Luka, Bosnia Herzegovina

Abstract

U prethodnoj godini, u izdanju Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske izašla je iz štampe monografija „Obrazovanje, nauka i proizvodnja hrane“,autora akademika Vaskrsija Janjića. Radi se o izuzetno vrijednom dijelu u koje je autor uložio ogroman rad i znanje pa je tako stvorio djelo neobično, kompleksno i sadržajno kako po koncepciji, tako i po sadržini i prilazu u obradi pojedinih, izuzetno značajnih, dijelova knjige. Takva djela nisam imao priliku nikada da pročitam i zato mi je posebno drago da je akademik Janjić našao vremena i snage da jedno takvo djelo napiše i objavi. Ujedno mislim da takvo djelo rijetko ko može da napiše, jer je za takvo pisanje potreban poseban dar, ogromno znanje i iskustvo, a rijetki su istraživači koji raspolažu sa svim tim. Ono je pisano sa takvim jezikom i stilom, a plus toga u njega su utkana sva, nemala, autorova znanja i ogromno eksperimentalno iskustvo, kao i iskustvo u vrijednovanju naučnog rada u različitim naučnim disciplinama, tako da će svako onaj ko  bude čitao  ovo djelo osijetiti zadovoljstvo i samopouzdanje. Zahvaljujući višedecenijskom radu na ovom djelu autor je prikazao cijelokupno stanje u obrazovanju, nauci i proizvodnji hrane ne samo u našoj zemlji nego i u okruženju, na cijelom evropskom i svijetskom prostoru. Za svaku i najmanju stvar o kojoj se danas vode žučne akademske rasprave autor je dao i obrazložio svoj stav i tako stvorio djelo koje i trebaju da stvaraju naši akademici. Djelo je tako bogato snabdjeveno podacima, da će ono biti nepresušan i trajan izvor podataka za sve one koji se ovim problemima bave, ali i cijelokupnoj našoj naučnoj, stručnoj i upravnoj javnosti.

           Monografija se sastoji od tri povezane cijeline: obrazovanja, nauke i proizvodnje hrane. Naslov i sadržina djela su neobični. Ali, autor polazi od toga da je obrazovanje neophodno svakom našem čovjeku, a isto tako da, danas izuzetno, obrazovani ljudi mogu da se bave naukom. Isto tako, sve što se istraži danas se želi što pre primijeniti, a primjena se zasniva na nauci i njenoj što potpunijoj i efikasnijoj aktivnosti. Ovo naročito važi za proizvodnju hrane koja je danas zasnovana na najvišim tehnološkim dostignućima. Ako samo pogledamo proizvodnju hrane zasnovane na korišćenju genetički modifikovanih biljaka onda ćemo se upoznati sa kakvim se problemima današnji svijet sreo. Taj izazovni problem koji danas zaokuplja najveće autoritete i najbogatije kompanije u svijetu predmet su najozbiljnijih razmatranja autora, pogotovo što su genetički modifikovane biljke molekularno mijenjane zbog upotrebe herbicida, a u toj oblasti akademik Janjić poznat izvan granice naše zemlje.

Monografija  je napisana  na 678 stranica teksta (skraćeni A4 format). Ona ima više od 300 tabela, 157 grafikona, 21 shemu, 8 mapa i 74 slike. Bogato je literaturno obrađena i sadrži preko 778 literaturnih izvora i najnoviju statističku građu OECD, FAO, UNESCO, naših statističkih Zavoda, Zavoda za intelektualnu svojinu i mnogih drugih. Zbog bogate i specifične ilustracije i grafičke obrade  monografija je štampana u boji na 90 gramskom mat kunsdruk papiru.Autor je ovo djelo posvetio Akademiji u povodu ovogodišnje proslave 20 godina od formiranja i rada Akademije.

         Na kraju, može se istaći da se radi o izuzetnom djelu, velike vrijednosti, neophodnog svakom naučnom radniku i istraživaču ma koje on struke bio. Ono će, takođe, popuniti prazninu koja u ovoj oblasti već duži niz postoji, a pomoći će i mladim istraživačima da se upoznaju sa problemima, izazovima i perspektivama obrazovanja, nauke i proizvodnje hrane. Svako onaj ko bude čitao ovo djelo osijetiće snagu autora, ali i njegovu volju da ga najiskrenije i najpouzdanije upozna sa svim onim sa čime će sresti u životu  ili odmah poslije  zaposlenja. Akademija ima sreću i posebno zadovoljstvo što  se ovo djelo pojavilo u vrijeme proslave 20 godina  od njenog  osnivanja i rada.


 


 

Citation

This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution License which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. 

Article metrics

Google scholar: See link

The statements, opinions and data contained in the journal are solely those of the individual authors and contributors and not of the publisher and the editor(s). We stay neutral with regard to jurisdictional claims in published maps and institutional affiliations.