Naslovna strana
LEKOVITE SIROVINE Zbornik radova / MATIÈRES MÉDICALES Recueil des travaux (ISSN 0455-6224)


Časopis izdaje Institut za proučavanje lekovitog bilja „Dr Josif Pančić“ iz Beograda.
Prvi broj izašao je 1951. godine.


U jednom broju godišnje štampaju se pregledni radovi, originalni naučni radovi, stručni radovi, prethodna saopštenja, prikazi doktorskih i magistarskih teza kao i razni prilozi koji tematski pokrivaju oblast lekovitog, aromatičnog i začinskog bilja. Časopis je do sada izlazio uglavnom na srpskom jeziku, mada su prihvatani radovi stranih autora na engleskom jeziku, uz sažetke koji su obavezno štampani i na srpskom ili engleskom jeziku.

Redakcija časopisa želi da ohrabri autore da svoje radove šalju dvojezično (na srpskom i engleskom jeziku) obzirom da će to doprineti povećanju vidljivosti časopisa i citiranju objavljenih radova u domaćoj i međunarodnoj naučnoj zajednici.

Po odluci Matičnog naučnog odbora Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, časopis je za 2013. godinu kategorisan kao M52 i nalazi se na listi casopisa iz oblasti Biotehnologija i agroindustrija. Časopis je besplatan i može se naći u brojnim bibliotekama, a razmenjuje se sa većim brojem biblioteka fakulteta i istraživačkih institucija.

Časopis „Lekovite sirovine“ je elektronski dostupan do nivoa izvoda preko Srpskog citatnog indeksa na adresi http://scindeks.nb.rs/journaldetails.aspx?issn=0455-6224 i referiše se u FAO bazi Agris (International Information System for the Agricultural Sciences and Technology) na adresi http://agris.fao.org, što doprinosi vidljivosti časopisa i citiranju objavljenih radova u domaćoj i međunarodnoj naučnoj zajednici.

Rukopisi se primaju elektronskim putem tokom cele godine na sledeću e-mail adresu Redakcije časopisa: Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli .

Krajnji rok za prihvatanje radova za Svesku 35 časopisa Lekovite sirovine je 30. novembar 2015. godine.

Svi radovi se recenziraju i lektorišu.